Thời đại tiêu dùng hóa và công nghệ số thì xu hướng quản trị nhân sự cũng sẽ có những thay đổi. Sau đây là những xu hướng nhân sự sẽ định hình quản trị nhân sự giai đoạn 2018 -2019.

Tạo ra những trải nghiệm hấp dẫn nhân viên: Theo nghiên cứu của The Future Workplace and Beyond.com thì có tới hơn 80% quản trị nhân sự nhận định rằng tăng thêm trải nghiệm hấp dẫn cho nhân viên sẽ ảnh hưởng lớn tới thành công của tổ chức. Trong đó các tiêu chí về đầu tư cho đào tạo, cải thiện không gian, trao nhiều phần thưởng liên tiếp xếp sau tương ứng là 56- 51- 47%

Khi cuộc chiến cạnh tranh thu hút nhân tài ngày càng quyết liệt, các công ty cũng có động lực để tập trung vào việc tạo ra những trải nghiệm hấp dẫn cho nhân viên.

Tiết lộ ngay 6 cách quản lý nhân viên hiệu quả nhất

Dùng mô hình Agile để tuyển dụng và phát triển nhân viên: Nghĩa là nhà tuyển dụng sẽ áp dụng Agile là một tập hợp những nguyên lý cho phát triển phần mềm. Theo đó thì nó sẽ khuyến khích việc lập kế hoạch thích ứng phát triển tăng dần, chuyển giao sớm và cải tiến liên tục

 Mục đích của phương pháp này giúp các doanh nghiệp đạt được sự linh hoạt, nâng cao sức cạnh tranh và phát triển bền vững.

 – Hợp tác với các nhà phát triển bất động sản để tạo không gian thúc đẩy văn hóa: Các không gian làm việc đa phần được thiết kế cho người hướng ngoại nhưng những người hướng nội cũng là những nhân tài thực sự với tính cách cá nhân khác biệt. Vì vậy cần điều tiết được không gian phù hợp với cả người hướng nội và hướng ngoại. Qua nghiên cứu của Steelcase có thể thấy rằng hơn 88%những viên kiểm soát được địa điểm và cách thức làm việc hay được tự do lựa chọn không gian làm việc sẽ tập trung tốt hơn cho công việc và họ gắn kết công việc hơn.

 Ứng dụng phương pháp tiếp thị đến người tiêu dùng trong quản trị nhân sự: Thời đại mạng xã hội, nhân viên có thể xếp hạng hay đánh giá văn hóa công ty và quản trị công ty như cách họ đánh giá các nhà hàng hay khách sạn. Vì vậy bộ phận quản trị nhân sự đang áp dụng nhiều công cụ được dùng trong marketing tiêu dùng thiết kế suy nghĩ, hackathon, và phân tích tâm lý để tạo nên những trải nghiệm thu hút.

Lập kế hoạch cho nguồn nhân lực phức hợp: Trong tương lai lực lượng lao động tại công ty không chỉ là toàn các nhân viên toàn thời gian. Vì vậy quản trị nhân sự sẽ cần lập những kế hoạch cho các nhân lực phức hợp gồm nhân viên fulltime, nhân viên parttime hay nhân viên tạm thời chỉ tham gia một vài dự án.

Hrvn.net website chia sẻ các kiến thức về quản trị nhân lực, nhân sự doanh nghiệp, xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here